Breitnerstraat 12, 5611 TV, Eindhoven

Het gebruik van apps voor duurzame inzetbaarheid biedt voordelen voor werknemers, zo blijkt uit onderzoek van Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit. Ze raadt HR-afdelingen aan om werknemers de mogelijkheid te geven apps te gebruiken als onderdeel van hun aanpak, beleid of jaarplan.

Het onderzoek, uitgevoerd onder ruim 300 medewerkers van een energie- en waterbedrijf, onderzocht de impact van een specifieke app gedurende zes weken. De resultaten toonden aan dat deelnemers die de app vaker gebruikten, een verbetering in hun duurzame inzetbaarheid ervoeren.

Belang van aandacht voor oudere werknemers

Het onderzoek benadrukte dat een app een waardevolle aanvulling kan zijn op het bestaande beleid van een bedrijf. Het is echter belangrijk om in de voorlichting over de app speciale aandacht te besteden aan oudere werknemers, omdat zij mogelijk minder geneigd zijn om een app te gebruiken. Stimulering van het gebruik van de app onder oudere werknemers kan hun ontwikkeling, gezondheid en werkplezier bevorderen.

Toepasbaarheid voor alle doelgroepen

Hoewel het gebruik van de app afneemt met de leeftijd, bleek uit het onderzoek dat leeftijd, opleiding en de huidige mate van duurzame inzetbaarheid geen invloed hebben op het gebruik ervan. Dit suggereert dat de app-interventie geschikt is voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd of opleidingsniveau.

Om het gebruik van de app te bevorderen, adviseren de onderzoekers aandacht te besteden aan groepsprocessen binnen en tussen teams. Het creëren van een stimulerende omgeving, waarin teams elkaar steunen, competitie aangaan en bijvoorbeeld strijden om een beloning, leidt tot een grotere deelname.

Aanbevelingen voor het gebruik van apps ter bevordering van duurzame inzetbaarheid:

  1. Geef duidelijke informatie over het doel van de app aan alle doelgroepen binnen de organisatie.
  2. Besteed extra aandacht aan oudere werknemers bij de voorlichting over de app.
  3. Stimuleer competitie en sociale steun tussen en binnen teams om de betrokkenheid te vergroten.